Sunday, 8 August 2010

Favourites - Painters: Szentandrássy István

Cím nélkül - Untitled

 Hűtlen menyecske (Unfaithful Bride)

Cigány Madonna - Gipsy Madonna


Péli Tamás tanítványa. Munkáiban is rendkívül férfias, szenvedélyes, vibráló, festményeiben, rajzaiban megjelenik származásának, cigány létének, cigány büszkeségének és cigány fájdalmának lenyomata . Boldog az az ország, ahol ilyen festők teremnek. 
Péli Tamás's disciple. In his works he is very masculine, passionate, vibrant, in his paintings and drawings the imprint of his Roma/Gipsy existence, pride, pain are displayed so well that no person will remain untouched. Happy is the country where such artists were born.

No comments: