Saturday, 23 October 2010

Egy mondat a zsarnokságról - A Sentence on Tyranny - Ein Satz über die Tyrannei

Minden évben elmondom ezt a verset ezen a napon. Még mindig ugyanazt jelenti...
I recite this poem every year. It still has the same meaning...

Illyés, Gyula portréja


Illyés, Gyula

Egy mondat a zsarnokságról (Magyar)

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van
nemcsak a katonásan

pattogtatott „vigyázz!”-ban,
„tűz!”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az ott van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak,
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

hunyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor-zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál. 


A sentence on tyranny (Angol)

Where seek out tyranny?
There seek out tyranny,
Not just in barrels of guns,
Not just in prisons,
Not in the cell alone
Where third degree goes on,
Hot in the night without
Challenged by sentry-shout,
Not where in deathbright smoke
Prosecutors’ words provoke,
Not just in the emphasis
Of wall-tapped morse messages,
Not in confession told,
Not in the judge’s cold
Death-sentence: ‘Guilty!’
Not in the military
‘Halt!’ and the snapped-out ‘Aim!’
‘Fire!’ and the drums of shame
Scattering the squad as it
Drags the corpse to the pit,
Not in the furtively
Guarded, and fearfully
Breathed words the message bore
Passed through half-open door,
Not in the ‘Ssh!’ revealed
On mouth by finger sealed,
Nor confine tyranny yet
To rigid features set,
Peering through bars that still
Show, through that iron grille,
Cries that dumb throats retract
Stopped in the cataract
Or inarticulate tears
Deepening the silent fears
In pupils griefs dilate
Darkened by looming fate,
Not only in ‘Viva!’ cries
Track down all tyrannies,
Surging on tiptoe, strong,
In the acclaiming song.
Where seek out tyranny?
There seek out tyranny,
Not just in mustered bands,
Tirelessly clapping hands,
Fanfares, and opera-stalls;
Just as crude, just as false,
Monuments, art-galleries,
Though cast in stone, speak lies;
Yes, each framed lie can crush.
Even in the painter’s brush,
Or in the car with slight
Noise gliding through the night,
Where it draws up and waits
Throbbing in front of gates,
There omnipresently,
More than your ancient God,
There seek out tyranny,
In school, in nursery,
In father’s counselling rule
And in the mother’s smile,
In, where a stranger puts
Questions that touch the roots,
Answering the stranger’s gaze,
What the child always says;
Not just where barbed wire twines,
Not just between book-lines,
More than in barbed wire, in
Slogans that stun you:
There, more discreet, it is
In a wife’s parting kiss,
Near you and at your back:
‘When, dear, will you be back?’
In words that folk repeat,
‘How d’you do’s in the street,
In the then suddenly softer
Handshake a moment after
Making your lover’s face
Found in the meeting-place
Freeze on the instant
Because it is present,
Not only in the interrogation
But, too, in love’s confession,
In the words’ sweet wine
Like a fly in the wine,
For even in your dreams
You are preceded:
In the bridal bed
And in the desire it bred;
Nothing you think fair
But it has already claimed;
Your bed it did share
Even when love was named;
It is in the plate, the glass,
In the nose and the mouth,
It is in the cold and the dark,
In the outer air and in your house;
As if through an open window
Came the reek of carrion
Or somewhere in the house
There was a leak of gas.
Talk to yourself and hear
Tyranny your inquisitor;
You have no isolation,
Not even in imagination.
The Milky Way through it becomes
A frontier terrain, scoured by beams,
A minefield, and the star
A spy-hole in a war;
The swarming canopy of the sky
Is a monstrous labour-camp:
The Orator Tyranny
Speaks from bells on the ramp;
From the priest to whom you confess,
From his sermon no less,
Church, Parliament, these
And the rack, are but stage properties:
Open and close your eyes;
Still its scrutiny lies
Upon you like a sickness,
Following you with memory’s quickness.
Harks at the wheels of the train;
This is their refrain:
‘You are taken prisoner, prisoner’;
On the hill, by the sea, you inhale the same reminder.
In the lightning flash it is seen
In every unforeseen
Little noise; its dart
Lights up your astonished heart.
Where you rest, there it is
In boredom’s manacles,
In showers that forge nearby
Bars that reach up the sky,
In the snow, whose fall
Sheer as a cell wail
Hides you while it looks
Through the eyes of your dog,
For it is in all you intend,
In Your to-morrow it is at hand,
Before your thoughts it is aware,
In your every movement it is there;
As water cleaves the river-bed
You follow and form it; but instead
Of peering from that circle anew,
Out of the glass it looks at you,
In vain you try to escape its wrath:
Prisoner and jailer, you are both;
It works its own corrosive way
Into the taste of your tobacco,
Into the very clothes you wear –
It penetrates you to the marrow;
You detach your sense from it, only to find
No other thought will come to your mind.
You look about, but what prompts your gazing?
You use your eyes, but what do they catch?
Already a forest fire is blazing
Fanned into flame by the stick of a match
Where carelessly you threw it down
As you walked, and forgot to tread it in,
And now it guards you in the town,
In field and home and the factories’ din;
No longer you feel what it is to live;
Bread and meat, you do not know them;
You cannot have desire, nor love;
To stretch out your arms is now denied you.
Thus does the slave forge with care
The fetters he himself must wear;
You nourish tyranny when you eat;
You beget your child for it.
Where seek tyranny? Think again:
Everyone is a link in the chain;
Of tyranny’s stench you are not free:
You yourself are tyranny.
Like a mole on a sunny day
Walking in his blind, dark way,
We walk and fidget in our rooms
Making a Sahara of our homes;
Because, where tyranny is,
Everything is in vain,
Every creation, even this
Poem I sing turns vain,
Because it is standing
From the first at your grave,
Your own biography branding,
And even your ashes are its slave.


1976, Hundred Hungarian Poems, Albion Editions, Manchester

Ein Satz über die Tyrannei (Német)

Dort, wo die Tyrannei ist,
ist die Tyrannei,
in den Gewehrläufen,
in den Gefängnissen ist sie,
aber nicht nur, im Gebrüll
der Wärter ist sie, nachts,
in den Verhörzellen,
aber nicht nur, sie ist
im schwarzen Qualm
der Anklagereden,
in den Geständnissen,
in den Morsezeichen
der Häftlinge, auch
in den kalten Silben
des Richters ist sie,
der Schuldig! sagt,
aber nicht nur, im Habt Acht!,
im Trommelwirbel, im Feuer-
befehl, im dumpfen Sturz
des Toten in seine Grube,
aber nicht nur, auch
in der Nachricht ist sie,
die heimlich geflüstert wird
durch die halboffene Tür,
im Finger, der Pst! sagt,
in den Gesichtern,
die sich verriegelt haben,
aber nicht nur dort,
auch dahinter ist sie,
hinter den Gittern,
wo der wortlose Jammer
um sich schlägt und schreit,
im Lauf der Tränen,
der das Schweigen düngt,
im erstarrten Augapfel
ist die Tyrannei,
nicht nur in den Händen
an der Hosennaht,
in den Hochrufen,
in den Liedern, im Jubel,
dort, wo die Tyrannei ist,
ist die Tyrannei
nicht nur im Beifall
unermüdlicher Hände,
in den Fanfaren, den lauten
Lügen der Denkmäler,
in der Oper, den Farben
der Ausstellungen,
in jedem Keilrahmen,
ja schon im Haar des Pinsels
ist sie, nicht nur
im Bremsen des Wagens,
der vor der Tür hält,
nachts, wo die Tyrannei ist,
ist sie allgegenwärtiger
als dein gewesener Gott,
überall ist sie, auch
in den Kindergärten,
im Rat des Vaters,
im Lächeln der Mutter,
nicht nur im Stacheldraht,
in der Antwort des Kindes,
das ein Fremder fragt,
ist sie, in den Zeilen
der Bücher, wenn es nur
der Stacheldraht wäre,
in den blöden Phrasen,
die dich verblöden,
aber nicht nur da,
sie ist in den Küssen
zum Abschied, wenn die Frau
fragt Wann kommst du wieder?,
sie ist auf der Straße,
in deinem Wie gehts Wie gehts,
im Druck einer Hand,
die plötzlich erschlafft,
im Gesicht deiner Liebe,
das auf einmal erstarrt,
denn da ist sie auch,
im flüchtigsten Rendezvous,
in den Vernehmungen ist sie,
aber nicht nur dort, sie ist
in den Worten der Liebe,
im Rausch, wie die Mücke im Wein,
denn allein bist du nie,
auch in den Träumen nicht,
auch im Hochzeitsbett ist sie v
or dir da, im Verlangen,
denn nur das ist schön,
was sie berührt hat,
mit ihr, nicht mit der Liebe
hast du geschlafen,
sie ist auf dem Teller, im Glas,
in der Nase, im Mund,
in der Dämmerung, in der Kälte,
im Freien, im Zimmer,
als käme der Leichengeruch
durch das offene Fenster,
als strömte von irgendwo
Gas in die Wohnung,
in deinen Selbstgesprächen
horcht sie dich aus,
in deinen Phantasien
nistet sie, aber nicht nur,
die Milchstraße ist eine Grenze,
Scheinwerfer leuchten,
am Himmel, ein Minenfeld
in der Höhe, ein Horchposten,
das Gewimmel am Firmament
ein einziges Arbeitslager,
denn sie ist überall,
in jedem Haus, sie spricht
aus den Glocken, der Predigt
des Pfarrers, bei dem
du beichtest, Kirche ist sie,
Parlament, Folterkeller,
ob du die Augen auftust
oder schließt, du spürst
ihren Blick, sie erinnert dich,
wie eine Krankheit mahnt sie,
Sklave, Sklave, singen die Rader
des Zuges, du atmest sie ein
im Gebirge, am Meer
ist sie da, sie ist da,
wenn es blitzt, aber nicht nur,
im kleinsten Geräusch,
in jeder Bewegung, die du
nicht erwartet hast,
in der Ruhe, der Herzbeklemmung,
der Handschellen-Langeweile,
im Regenschauer, der
den Himmel vergittert,
im fallenden Schnee,
der die Zellenwand weißelt,
aber nicht nur, aus den Augen
deines Hundes blickt sie dich an,
in allen Zielen wartet sie
auf dich, in der Zukunft,
in dem, was du denkst,
in all deinen Gesten,
du schaffst sie dir
wie der Fluß sein Bett,
so folgst du ihr,
siehst sie im Spiegel,
sie horcht dich aus,
du entgehst ihr nicht,
Gefangener bist du, Wärter
zugleich, dein Tabak schmeckt
nach ihr, deine Kleider
riechen nach ihr, dein Hirn
ist voll von ihr, dir fällt
nur ein, was ihr einfällt,
du möchtest sehen, du siehst
nur das, was sie phantasiert,
wie ein Waldbrand ist sie,
entstanden aus einem Zündholz,
du hast es weggeworfen, doch
zertreten hast du es nicht,
so umzingelt sie dich
in der Fabrik, auf dem Feld, zuhaus,
und du weißt nicht mehr,
was Leben ist, Brot, Fleisch,
Liebe, Verlangen, nicht,
was ausgebreitete Arme sind,
die Handschellen, die er trägt,
schmiedet der Sklave sich,
wenn du ißt, mästest du sie,
für sie zeugst du
dein Kind, denn wo sie ist,
ist jeder ein Kettenglied,
du stinkst nach ihr,
du selbst bist die Tyrannei,
du gehst blind wie die andern,
ein Maulwurf im Licht,
in deiner engen Zelle,
in deiner Wüste bist du allein,
denn wo die Tyrannei ist,
dort ist alles vergeblich,
auch das getreueste Wort,
auch der Satz, den ich schreibe,
denn von Anfang an wacht sie
an deinem Grab, die Tyrannei,
sie bestimmt, wer du warst,
noch dein Staub wird ihr dienen.
No comments: