Thursday, 7 April 2011

Születésnapi köszöntők - ezeket énekelé az édesanya ötéves gyermeke számára az Úr 2011-dik esztendejének Április havában

Mezőségi népdal


Sok születésnapokat vígan megélhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes,
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások árja házad elborítsa.

Te néked minden öröm holtig adassék,
S amellett semmi bánat ne barátkozzék,
Légyen éltednek virága mind kinyílt, 
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.

Végleg az egek várát nyilván szemlélhesd!
Ott aztán az életed jobbra cserélhesd!
Az úr a boldog életből részt adjon!
A szentek serge közébe fogadjon!
Ároni áldás
Áldjon meg téged az Úr!
Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg tégedet!
Világosítsa meg az Úr
az Ő orcáját terajtad
és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád
és adjon békét tenéked!
És adjon békét tenéked!Waldorf köszöntő
Áldjanak az égiek
Fény kísérjen és szeretet
bármerre jársz!

No comments: